“خیلی از کارارو میندازیم بعد عید انجام بدیم ولی در اصل داریم میپیچونیم😆 . .❌دوستاتونو تگ کنین❎❤ . مثال: همه گفتیم که ایشالا از شنبه باشگارو شروع میکنم😀 👇.…”