“به کانال تلگرام ما بپیوندید و کلیپ ها را آنجا دریافت کنید ‏Telegram.me/@sedaye_ghayeb ⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️…”